Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

59/1964 Zb. v znení účinnom od 1. 9. 1978
59
VLÁDNE NARIADENIE
z 25. marca 1964
o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch a podľa zákona č. 94/1963 Zb. o rodine:

Spoločné a záverečné ustanovenia

(§ 23-25)

§ 23

Vzťah k cudzine

Právnu ochranu detí vo veciach so vzťahom k cudzine poskytuje ústredie pre medzinárodnú ochranu mládeže riadené Ministerstvom spravodlivosti.

§ 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Lenárt v. r.