Pre rýchle a efektívne spracovanie všetkých prípadov z oblasti civilných konaní a výkonu rozhodnutí ponúka vybavenie najrozsiahlejšieho modulu v Beck-online najdôležitejšie pomôcky:

 

Vyše desať komentárov a ďalších publikácií zameraných na teóriu i prax. Medzi najúspešnejšie tituly v produkcii C. H. Beck patrí dnes už aj Veľký komentár – k Civilnému sporovému poriadku, na ktorom sa podieľali najväčší odborníci v oblasti civilného procesu na čele s predsedom rekodifikačnej komisie profesorom Markom Števčekom.

Nechýba na stole azda žiadneho sudcu či advokáta. Edíciu veľkých komentárov v tomto module kompletizuje aj dopĺňajúci komentár k Civilnému mimosporovému poriadku.

Chcem si beck-online vyskúšať

Modul obsahuje tieto pramene:

 • Civilný sporový poriadokŠtevček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič. a kol.
 • Civilný mimosporový poriadokSmyčková, Števček, Tomašovič, Kotrecová. a kol.
 • Exekučný poriadokŠtevček, Kotrecová, Tomašovič, Molnár a kol.
 • Notársky poriadokKatarína Valová a kol.
 • Zákon o dobrovol’ných dražbáchKatarína Valová a kol.
 • Zákon o rozhodcovskom konaníGyárfaš, Števček a kol.
 • Daňový poriadokSoňa Kubincová
 • Zákon o advokáciiOlej, Kerecman, Kalataa kol.
 • Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie práv. služiebFiačan, Kerecman, Baricová, Hellenbart, Sedlačko a kol.
 • Občiansky súdny poriadok I. + II. dielŠtevček, M., Ficová, S. a kol.
 • Nepeňažná exekúciaPeter Molnár
 • Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osobSmyčková, Filo
 • Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom proceseAlexandra Kotrecová
 • Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaníKatarína Ševcová

 

Benefity

Previazanosť
modulov

Najlepšie hodnotená literatúra na trhu, ktorá je dôsledne previazaná s predpismi, judikatúrou a dokumentmi EÚ.

Kvalita
C. H. Beck

Autorské diela najvyššej kvality v 5-tich tematických moduloch, vždy v najnovšom vydaní komentárov – bez ďalších nákladov.

Plaťte len za to,
čo potrebujete

Zostavíme Vám kombináciu modulov podľa Vašich individuálnych potrieb, veľmi atraktívne ceny máme pre väčšie spoločnosti s viacerými užívateľmi.

Rýchlosť
a spoľahlivosť

Venujeme maximálnu pozornosť vyhľadávaniu, previazaniu informácií a obmedzeniu klikov na nevyhnutné minimum.