Procesné právo

Na rýchle a efektívne spracovanie všetkých prípadov z oblasti civilných konaní a výkonu rozhodnutí ponúka vybavenie najrozsiahlejšieho modulu v Beck-online najdôležitejšie pomôcky:

Vyše desať komentárov a ďalších publikácií zameraných na teóriu i prax. Medzi najúspešnejšie tituly v produkcii C. H. Beck patrí dnes už aj Veľký komentár – k Civilnému sporovému poriadku, na ktorom sa podieľali najväčší odborníci v oblasti civilného procesu na čele s predsedom rekodifikačnej komisie profesorom Markom Števčekom.

Nechýba na stole azda žiadneho sudcu či advokáta. Edíciu veľkých komentárov v tomto module kompletizuje aj dopĺňajúci komentár k Civilnému mimosporovému poriadku.

ZOBRAZIŤ CENNÍK

Modul obsahuje tieto pramene:

Civilný sporový poriadokŠtevček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol.
Civilný mimosporový poriadokSmyčková, Števček, Tomašovič, Kotrecová a kol.
Exekučný poriadokŠtevček, Kotrecová, Tomašovič, Molnár a kol.
Notársky poriadokKatarína Valová a kol.
Zákon o dobrovol’ných dražbáchKatarína Valová a kol.
Zákon o rozhodcovskom konaníGyárfaš, Števček a kol.
Daňový poriadokSoňa Kubincová
Zákon o advokáciiOlej, Kerecman, Kalata a kol.
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie práv. služiebFiačan, Kerecman, Baricová, Hellenbart, Sedlačko a kol.
Občiansky súdny poriadok I. + II. dielŠtevček, M., Ficová, S. a kol.
Nepeňažná exekúciaPeter Molnár
Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osobSmyčková, Filo
Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom proceseAlexandra Kotrecová
Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaníKatarína Ševcová

Zobraziť kompletný obsah

 

Vyskúšajte si Beck-online

Registrácia trvá len 1 minútu a systém máte ihneď k dispozícii

testovať 14 dní zadarmo