Áno. Beck-online je služba, ktorej súčasťou je priebežná aktualizácia obsahu. Nové vydania komentárov, prípadne ďalších publikácií do databázy pravidelne zaraďujeme bez toho, aby ste sa museli o čokoľvek starať.