Právny informačný systém, ktorý svojim užívateľom ako jediný sprístupňuje plné verzie komentárov a ďalších publikácií Nakladateľstva C. H. Beck, ktoré sú dôsledne previazané s právnymi predpismi, judikatúrou a dokumentmi EÚ.

Získajte aj vy jednoduchý a rýchly prístup k právnym informáciám, odkiaľkoľvek. Beck-online predstavuje tak vždy aktuálnu, rozsiahlu elektronickú databázu so všetkými informáciami potrebnými pre právnu prax, prístupnú online a 24 hodín denne. Stačí mať len prístup na internet.

Chcem si beck-online vyskúšať

Benefity

Previazanosť modulov

Najlepšie hodnotená literatúra na trhu, ktorá je dôsledne previazaná s denne aktualizovanými predpismi, judikatúrou a dokumentmi EÚ.

Kvalita
C. H. Beck

Autorské diela najvyššej kvality v piatich tematických moduloch, vždy v najnovšom vydaní komentárov – bez ďalších nákladov.

Plaťte len za to, čo potrebujete

Zostavíme vám kombináciu modulov podľa vašich potrieb, veľmi atraktívne ceny máme pre väčšie spoločnosti s viacerými užívateľmi.

Rýchlosť a spoľahlivosť

Intuitívne vyhľadávanie a minimálny počet klikov vám vďaka jednoduchej orientácii ušetria čas, vždy sa tak rýchlo dostanete k najrelevantnejším výsledkom.

Čo získam, keď budem beck-online používať?

Právnici požadujú, ak je to možné, čo najviac obsahu v top kvalite, dobre využiteľného, ​​overeného, ​​vzájomne previazaného a ideálne aktualizovaného v reálnom čase. Niekedy bývajú požiadavky aj protichodné. Nato sme tu však my, aby sme v informáciách urobili poriadok. Pozrite sa, čo pre vás každý deň pripravujeme.

Literatúra

zobraziť viac

Naša literatúra je tematicky rozdelená do piatich modulov. Zmyslom modulov je maximálna informačná podpora v oblasti, ktorá je pre váš biznis kľúčová, a preto platíte len za moduly, ktoré si vyberiete.

Obsah modulov postupne dopĺňame o nové komentáre či vybrané príručky a monografie, samozrejmosťou sú najnovšie vydania komentárov. Vy sa nemusíte o nič starať, nové informácie sú súčasťou predplatenej služby. Staršie verzie vám, samozrejme, zostanú i naďalej k dispozícii.

  • Komentáre

    Komentárová literatúra je základom pre orientáciu v zmysle právnej normy. Predstavuje rozsiahly zdroj informácií o predpise, zhrnutie judikatúry a právnych názorov. Autorské diela najvyššej kvality v Beck-online nájdete vždy v najnovšom vydaní.

  • Monografie a príručky

    Vyberáme príručky a monografie, ktoré sú pre užívateľov v praxi prínosné a zároveň vhodne dopĺňajú informácie v jednotlivých moduloch.

Tu sa väčšinou začína práca právnika. Je nutné, aby ste mali k dispozícii nové predpisy čo najskôr. Ich spracovanie má preto u nás prioritu. Naša literatúra je previazaná s denne aktualizovaným oficiálnym znením zbierky zákonov SR vrátane časových verzií od roku 1918 s funkciou porovnania dvoch ľubovoľných časových verzií predpisu. Zdrojom predpisov je portál Slov-lex.sk. Zbierka zákonov je vám vždy plne k dispozícii, ak si objednáte akýkoľvek modul s literatúrou.

Judikatúra

zobraziť viac

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo zdrojov súdnej judikatúry. Našou úlohou je zhromažďovať pre vás všetky tieto informácie do jednej databázy a klasifikovať ich tak, aby ste rýchlo našli tie, ktoré práve potrebujete. Vytvárame vzájomné väzby medzi jednotlivými súdnymi rozhodnutiami a ďalšími dokumentmi v databáze. Ako predpisy, tak aj judikatúra je k dispozícii každému, kto si objedná modul s našimi komentármi.

Dokumenty EÚ

zobraziť viac

Elektronická podoba legislatívy a judikatúry Európskej únie tak, ako je publikovaná na portáli EUR-Lex. V tomto module máte k dispozícii všetky právne predpisy Európskej únie a rozhodnutia európskych súdov, predovšetkým Súdneho dvora.