Modul Súkromné právo s ponukou vyše 12 knižných titulov predstavuje jeden z najdôležitejších modulov v Beck-online.

 

Dvojzväzkový komentár k Občianskemu zákonníku, ktorý je vynikajúcim pomocníkom každého právnika, je stálym bestsellerom. Modul je vhodne doplnený ďalšími čiastkovými komentármi zo súkromnoprávnej praxe, ako je napríklad Zákonník práce, Zákon o rodine alebo Autorský zákon.

Autori vyše 11-tisíc strán fundovaných a vysoko aktuálnych vedomostí patria medzi starostlivo vybraných expertov z radov sudcov a advokátov.

Chcem si beck-online vyskúšať

Modul obsahuje tieto pramene:

 • Občiansky zákonník I.+II. Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.
 • Zákon o rodineBronislava Pavelková
 • Zákonník práceBarancová a kol.
 • Autorský zákonZuzana Adamová, Branislav Hazucha
 • Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnomLysina, Štefanková, Ďuriš, Števček
 • Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorovValachovič, Grausová, Cirák
 • Občiansky zákonník. Zmluvy o prenechaní veci na užívanie, nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová zmluvaDulaková, Fekete, Dulak a kol.
 • Občiansky zákonník. Zmluvy o prevode vlastníctva, kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteĺská kúpna zmluvaDulaková Jakúbeková, Dulak, Jurčová
 • Poistné zmluvyPetruľák, Šulíková
 • Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného právaDulaková, Fekete, Križan
 • Vlastníctvo bytovMarek Valachovič
 • Maloletí – výživné a neodkladné opatrenia súduVladimíra Slobodová

 

Benefity

Previazanosť
modulov

Najlepšie hodnotená literatúra na trhu, ktorá je dôsledne previazaná s predpismi, judikatúrou a dokumentmi EÚ.

Kvalita
C. H. Beck

Autorské diela najvyššej kvality v 5-tich tematických moduloch, vždy v najnovšom vydaní komentárov – bez ďalších nákladov.

Plaťte len za to,
čo potrebujete

Zostavíme Vám kombináciu modulov podľa Vašich individuálnych potrieb, veľmi atraktívne ceny máme pre väčšie spoločnosti s viacerými užívateľmi.

Rýchlosť
a spoľahlivosť

Venujeme maximálnu pozornosť vyhľadávaniu, previazaniu informácií a obmedzeniu klikov na nevyhnutné minimum.