Súkromné právo

Modul Súkromné právo s ponukou vyše 12 knižných titulov predstavuje jeden z najdôležitejších modulov v Beck-online.

Dvojzväzkový komentár k Občianskemu zákonníku, ktorý je vynikajúcim pomocníkom každého právnika, je stálym bestsellerom. Modul je vhodne doplnený ďalšími čiastkovými komentármi zo súkromnoprávnej praxe, ako je napríklad Zákonník práce, Zákon o rodine alebo Autorský zákon.

Autori vyše 11-tisíc strán fundovaných a vysoko aktuálnych vedomostí patria medzi starostlivo vybraných expertov z radov sudcov a advokátov.

ZOBRAZIŤ CENNÍK

Modul obsahuje tieto pramene:

Občiansky zákonník I. + II.Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.
Zákon o rodineBronislava Pavelková
Zákonník práceBarancová a kol.
Autorský zákonZuzana Adamová, Branislav Hazucha
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnomLysina, Štefanková, Ďuriš, Števček
Zákon o dobrovoľných dražbáchValová, Aksamit, Duditš, Hucíková
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorovValachovič, Grausová, Cirák
Občiansky zákonník. Zmluvy o prenechaní veci na užívanie, nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová zmluvaDulaková, Fekete, Dulak a kol.
Občiansky zákonník. Zmluvy o prevode vlastníctva, kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteĺská kúpna zmluvaDulaková Jakúbeková, Dulak, Jurčová
Poistné zmluvyPetruľák, Šulíková
Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného právaDulaková, Fekete, Križan
Vlastníctvo bytovMarek Valachovič
Maloletí – výživné a neodkladné opatrenia súduVladimíra Slobodová
Zastúpenie v súkromnom práveJurčová, Pavelková, Nevolná, Olšovská, Smyčková
Právo e-shopovBános, Kuruczová, Renáčová
Judikatúra vo veciach súkromného poistného právaImrich Fekete
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorovValachovič a kol.

Zobraziť kompletný obsah

 

Vyskúšajte si Beck-online

Registrácia trvá len 1 minútu a systém máte ihneď k dispozícii

testovať 14 dní zadarmo