Máme to šťastie, že najväčší odborníci na oblasť trestného práva spolupracujú práve s Nakladateľstvom C. H. Beck. Trestný zákon, čoskoro Trestný poriadok, ale aj ďalšie publikácie, ktoré nájdete na zozname nižšie, vytvárajú informačnú podporu, ktorá v oblasti trestného práva nemá na trhu konkurenciu – Veľký komentár k Trestnému poriadku, tradičné sivé komentáre k Trestnému zákonu, Európsky zatýkací rozkaz, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a, ďalších česť monografií a praktických príručiek.

Pre odborníkov na trestné právo neexistuje iná voľba. Svojím rozsahom patrí modul Beck-online Trestné právo medzi menšie, no zato o nič menej starostlivo spracované moduly.

Chcem si beck-online vyskúšať

Modul obsahuje tieto pramene:

 • Trestný zákon. Všeobecná časťBurda, Čentéš, Kolesár, Záhora, a kol.
 • Trestný zákon. Osobitná časťBurda, Čentéš, Kolesár, Záhora, a kol.
 • Trestný poriadokČentéš, Kurilovská, Šimovček, Burda a kol. (už čoskoro v Beck-online)
 • Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osobBurda, Kordík, Kurilovská, Strémy a kol.
 • Europsky zatýkací rozkazKordík, Fillová, Hrvol
 • Alternatívne trestyStrémy, Klátik
 • Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaníMarko Deák
 • Právny styk s cudzinouMarek Kordík
 • Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činuEduard Burda
 • Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspektyJozef Čentéš
 • Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanieKordík, Kurilovská, Ľorko, Mezei a kol.
 • Vzory podaní v trestnom konaní a základy trestného procesuKarol Rosinský

Benefity

Previazanosť
modulov

Najlepšie hodnotená literatúra na trhu, ktorá je dôsledne previazaná s predpismi, judikatúrou a dokumentmi EÚ.

Kvalita
C. H. Beck

Autorské diela najvyššej kvality v 5-tich tematických moduloch, vždy v najnovšom vydaní komentárov – bez ďalších nákladov.

Plaťte len za to,
čo potrebujete

Zostavíme Vám kombináciu modulov podľa Vašich individuálnych potrieb, veľmi atraktívne ceny máme pre väčšie spoločnosti s viacerými užívateľmi.

Rýchlosť
a spoľahlivosť

Venujeme maximálnu pozornosť vyhľadávaniu, previazaniu informácií a obmedzeniu klikov na nevyhnutné minimum.