Trestné právo

Máme to šťastie, že najväčší odborníci na oblasť trestného práva spolupracujú práve s Nakladateľstvom C. H. Beck.

Trestný zákon, Trestný poriadok, ale aj ďalšie publikácie, ktoré nájdete na zozname nižšie, vytvárajú informačnú podporu, ktorá v oblasti trestného práva nemá na trhu konkurenciu – Veľký komentár k Trestnému poriadku, tradičné sivé komentáre k Trestnému zákonu, Európsky zatýkací rozkaz, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a ďalších česť monografií a praktických príručiek.

Pre odborníkov na trestné právo neexistuje iná voľba. Svojím rozsahom patrí modul Beck-online Trestné právo medzi menšie, no zato o nič menej starostlivo spracované moduly.

ZOBRAZIŤ CENNÍK

Modul obsahuje tieto pramene:

Trestný zákon. Všeobecná časťBurda, Čentéš, Kolesár, Záhora a kol.
Trestný zákon. Osobitná časťBurda, Čentéš, Kolesár, Záhora a kol.
Trestný poriadokČentéš, Kurilovská, Šimovček, Burda a kol.
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôbBurda, Kordík, Kurilovská, Strémy a kol.
Európsky zatýkací rozkazKordík, Fillová, Hrvol
Alternatívne trestyStrémy, Klátik
Drogové trestné činyCentés, Hamranová
Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaníMarko Deák
Právny styk s cudzinouMarek Kordík
Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činuEduard Burda
Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspektyJozef Čentéš
Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanieKordík, Kurilovská, Ľorko, Mezei a kol.
Vzory podaní v trestnom konaní a základy trestného procesuKarol Rosinský

Zobraziť kompletný obsah

 

Vyskúšajte si Beck-online

Registrácia trvá len 1 minútu a systém máte ihneď k dispozícii

testovať 14 dní zadarmo