Vlajkovou loďou je veľký komentár k Správnemu súdnemu poriadku v obdivuhodnom rozsahu 1 824 strán, na ktorých sa autorsky podieľal kolektív celkom 32 odborníkov a ktorý sa vo svojej knižnej podobe stal bestsellerom. Pre rýchle a efektívne spracovanie všetkých prípadov z oblasti správneho práva ponúka modul Beck-online iba tie najdôležitejšie pomôcky: vyše 6-tisíc strán komentárov a právnych príručiek zameraných na prax aj teóriu.

Veľké a tradičné sivé komentáre, medzi hlavných autorov ktorých patria J. Baricová, J. Drgonec, P. Potasch alebo M. Srebalová, poskytujú právnikom istotu vo svete neustále sa meniacej legislatívy.

Chcem si beck-online vyskúšať

Modul obsahuje tieto pramene:

  • Správny súdny poriadokBaricová, Fečík, Števček, Filová a kol.
  • Ústava Slovenskej republikyJán Drgonec
  • Zákon o správnom konaníPotasch, Hašanová
  • Zákon o priestupkochMária Srebalová a kol.
  • Zákon o verejnom obstarávaníAzud, Plaváková, Bartoš
  • Zákon o zdravotnej starostlivostiHumeník, Kováč a kol.
  • Tlačový zákonVozár, Valko, Lapšanský
  • Zákon o azyleHrnčárová, Meššová, Srebalová, Macková
  • Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajovJakub Berthoty a kol.
  • Zákon o energetikeIkrényi a kol.

 

Benefity

Previazanosť
modulov

Najlepšie hodnotená literatúra na trhu, ktorá je dôsledne previazaná s predpismi, judikatúrou a dokumentmi EÚ.

Kvalita
C. H. Beck

Autorské diela najvyššej kvality v 5-tich tematických moduloch, vždy v najnovšom vydaní komentárov – bez ďalších nákladov.

Plaťte len za to,
čo potrebujete

Zostavíme Vám kombináciu modulov podľa Vašich individuálnych potrieb, veľmi atraktívne ceny máme pre väčšie spoločnosti s viacerými užívateľmi.

Rýchlosť
a spoľahlivosť

Venujeme maximálnu pozornosť vyhľadávaniu, previazaniu informácií a obmedzeniu klikov na nevyhnutné minimum.