S Beck-online máte všetky právne informácie na jednom mieste

Právny informačný systém, ktorý svojim užívateľom ako jediný sprístupňuje plné verzie komentárov a ďalších publikácií Nakladateľstva C. H. Beck v online podobe. Beckovské komentáre sú v systéme dôsledne previazané s oficiálnym znením zbierky zákonov SR, s judikatúrou slovenských súdov a dokumentmi EÚ. Všetko denne aktualizujeme.

Literatúra

V Beck-online nájdete všetky plné znenia komentárov C. H. Beck, vybraných príručiek a monografií. Vždy v najnovšom vydaní. Obsah postupne dopĺňame aj o nové komentáre z našej dielne.

 

Autorsky spracovaná judikatúra

Naši autori pre vás každý mesiac vyberajú tie najdôležitejšie súdne rozhodnutia z rôznych oblastí práva a dopĺňajú ich o právne vety, aby vám uľahčili hľadanie relevantnej judikatúry.

 

Predpisy

Konsolidované znenia predpisov čerpané z oficiálnej zbierky zákonov SR z portálu Slov-Lex. Zbierku spracúvame kompletne, aby ste mohli pracovať aj so staršími časovými verziami a mohli ste si ich porovnať. Aktualizujeme denne.

 

Judikatúra

Súdne rozhodnutia pre vás spracúvame a klasifikujeme tak, aby ste rýchlo našli tie pre vás relevantné. Nájdete u nás rozhodnutia krajských súdov SR, Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR aj Špecializovaného trestného súdu. Nechýbajú ani oficiálne zbierky judikatúry a taktiež judikatúra z rokov 1918 – 1992.

 

Dokumenty EÚ

Legislatíva a judikatúra Európskej únie, tak ako je publikovaná na portáli Eur-Lex. K dispozícii máte všetky právne predpisy Európskej únie a rozhodnutia európskych súdov, predovšetkým Súdneho dvora.

 

testovať 14 dní zadarmo

Registrácia trvá len 1 minútu a systém máte ihneď k dispozícii.

Naši renomovaní autori, ktorí pre nás spracúvajú judikatúru:

Viac ako dvadsať rokov spolupracujeme s právnikmi, a tak dobre chápeme,
čo je pre vás v informačnej podpore kľúčové.
JUDr. Andrea Baluch Oršulová, PhD.
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
právo ochrany hospodárskej súťaže
JUDr. Ján Azud
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
verejné obstarávanie
JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD., LL. M.
Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
rozhodcovské konanie – komerčná arbitráž
doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL. M.
LÖWY & LÖWY s. r. o.
civilné právo procesné
Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
Najvyšší súd SR
dedičské právo, potravinové právo
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o.
zdravotná starostlivosť
JUDr. Ján Lazur, LL. M.
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
právo duševného vlastníctva
JUDr. Milan Ďurica, PhD., LL. M.
MD legal, s. r. o.
právo obchodných spoločností, obchodný register
JUDr. Michal Hrušovský
Kinstellar, s. r. o.
rozhodcovské konanie – komerčná arbitráž
JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F. I. I.
IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
insolvenčné právo
JUDr. Radoslava Lichnovská
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
pracovné právo
JUDr. Lucia Plaváková, PhD.
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
verejné obstarávanie
Mgr. Peter Bartoš
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
verejné obstarávanie
JUDr. Tomáš Husovský
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o.
zdravotná starostlivosť
JUDr. Jakub Löwy, PhD., LL. M.
LÖWY & LÖWY s. r. o.
záväzkové právo
JUDr. Andrea Čupeľová
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
pracovné právo
Mgr. Martin Koša
HKV Law Firm s.r.o.
bankovníctvo a financie
Ing. Mgr. Lenka Paluchová, LL.M.
PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
daňové právo
Mgr. Alexandra Bajzíková
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
právo duševného vlastníctva
Mgr. Tomáš Grell, LL. M.
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
pracovné právo
JUDr. Zoltán Nagy
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
právo duševného vlastníctva

ZOBRAZIŤ VIAC AUTOROV

Moduly s literatúrou

Komentáre, príručky a monografie Nakladatelství C. H. Beck sú tematicky rozdelené do piatich modulov, ktorých zmyslom je maximálna informačná podpora v oblasti, ktorá je pre vašu prácu kľúčová. Obsah postupne dopĺňame o aktuálne a nové vydania komentárov či vybrané príručky a monografie.

Súkromné právo

 

 

Procesné právo

 

 

Obchodné právo

 

 

Verejné právo

 

 

Trestné právo

 

 

 

4 dôvody, prečo je Beck-online najlepšia voľba

 

Jedinečná elektronická knižnica

Beck-online je jedinečná elektronická knižnica s kompletnou komentárovou a ďalšou literatúrou Nakladatelství C. H. Beck. Súdmi najcitovanejšia literatúra.

 

Previazanosť dokumentov

Literatúra v moduloch je dôsledne previazaná s denne aktualizovaným oficiálnym znením zbierky zákonov SR, s judikatúrou slovenských súdov a dokumentmi EÚ. To všetko máte k dispozícii pri zakúpení aspoň jedného modulu.

 

Jednoduchý a rýchly prístup

Získajte jednoduchý a rýchly prístup k právnym informáciám kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Stačí mať len prístup na internet. Denne aktualizované, online.

 

Vyše 30-tisíc rozhodnutí s právnou vetou

Výber tých najdôležitejších súdnych rozhodnutí, ktoré sú na dosiahnutie maximálnej efektivity
previazané s ďalšou súvisiacou judikatúrou či samotnými predpismi.