Nosným titulom je komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý je vám k dispozícii vždy v najaktuálnejšom vydaní. S modulom Beck-online Obchodné právo budete mať vždy prístup k dôležitým prameňom, ako sú komentáre k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii alebo zákonu o ochrane hospodárskej súťaže.

Modul je navyše prepojený nielen s ďalšími komentármi ale aj ďalšími príručkami, ktoré vhodne dopĺňajú oblasť obchodného práva.

Chcem si beck-online vyskúšať

Modul obsahuje tieto pramene:

  • Obchodný zákonníkMária Patakyová a kol.
  • Zákon o konkurze a reštrukturalizáciiMilan Ďurica
  • Zákon o ochrane hospodarskej súťažeKalesná, Blažo
  • Právo medzinárodných obchodných transakciíMartin Maxa
  • Nariadenie o insolvenčnom konaníIvan Ikrényi
  • Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahochMarko Deák
  • Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného právaAndrej Králík
  • Postavenie a hospodárenie štátnych podnikovMamojka, Kubincová, Mamojka ml. a kol.
  • M&A na Slovensku, Právnický a daňový sprievodcaGyárfáš, Matulníková, Vavrák

 

Benefity

Previazanosť
modulov

Najlepšie hodnotená literatúra na trhu, ktorá je dôsledne previazaná s predpismi, judikatúrou a dokumentmi EU.

Kvalita
C. H. Beck

Autorské diela najvyššej kvality v 5 tematických moduloch, vždy v najnovšom vydaní komentárov – bez ďalších nákladov.

Platte ľen za to,
čo potrebujete

Zostavíme Vám kombináciu modulov podľa Vašich potrieb, veľmi atraktívne ceny máme pre väčšie spoločnosti s viacerými užívateľmi.

Rychlost
a spolehlivost

Venujeme maximálnu pozornosť vyhľadávania, previazanie informácií a obmedzenia kľučku na nevyhnutné minimum.