Súkromné právo

Procesné právo

Obchodné právo

Verejné právo

Trestné právo

Súkromné právo

Modul Súkromné právo s ponukou vyše 12 knižných titulov predstavuje jeden z najdôležitejších modulov v Beck-online.

Súčasný bestseller

Dvojzväzkový komentár k Občianskemu zákonníku, ktorý je vynikajúcim pomocníkom každého právnika, je stálym bestsellerom. Modul je vhodne doplnený ďalšími čiastkovými komentármi zo súkromnoprávnej praxe, ako je napríklad Zákonník práce, Zákon o rodine alebo Autorský zákon.

Autori vyše 11-tisíc strán fundovaných a vysoko aktuálnych vedomostí patria medzi starostlivo vybraných expertov z radov sudcov a advokátov.

ZOBRAZIŤ CENNÍK

Modul obsahuje tieto pramene:

Občiansky zákonník I.+II.
Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.
Zákon o rodine
Bronislava Pavelková
Zákonník práce
Barancová a kol.
Autorský zákon
Zuzana Adamová, Branislav Hazucha
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Lysina, Štefanková, Ďuriš, Števček
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Valachovič, Grausová, Cirák
Občiansky zákonník. Zmluvy o prenechaní veci na užívanie, nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová zmluva
Dulaková, Fekete, Dulak a kol.

Občiansky zákonník I.+II.
Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.
Zákon o rodine
Bronislava Pavelková
Zákonník práce
Barancová a kol.
Autorský zákon
Zuzana Adamová, Branislav Hazucha

Zobraziť kompletný obsah

$(“.showMore”).click(function() {
$(“.boxTextHidden”).fadeIn(300);
$(“.showMore”).fadeOut(300);
});

Vyskúšajte si Beck-online

Registrácia trvá len 1 minútu a systém máte ihneď k dispozícii.

testovať 14 dní zadarmo